Wydrukuj tę stronę
piątek, 25 marzec 2022 21:32

Zebranie Wiejskie marzec 2022r.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 Z A W I A D O M I E N I E w dniu 31.03.2022r. o godz. 19:00w Domu Kultury w Kielanówce  odbędzie się Z E B R A N I EW I E J S K I E  Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM: 1. Otwarcie Zebrania.2. Informacja o realizacji zadań samorządu.3. Informacja o programie „Czyste powietrze”4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6.2021 Zebrania wiejskiegow Kielanówce z dnia 22 września 2021 roku w sprawie: uchwalenia wnioskuo przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.5. Wolne wnioski i zapytania.6. Zamknięcie zebrania.  Sołtys Sołectwa KielanówkaMaciej Sobotowski Zgodnie ze Statutem Sołectwa Kielanówka w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 31 marca 2022 r. o godz. 19:15. 

Galeria