Kielanówka

Powierzchnia Sołectwa: 374,44 ha.
Ludność: 1766 (styczeń 2019)

W Sołectwie dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ze względu na bliskie położenie w sąsiedztwie miasta Rzeszowa. Przez Sołectwo przebiega droga powiatowa Rzeszów-Nosówka-Zgłobień-Iwierzyce.

Sołtys: Maciej Sobotowski

Rada Sołecka:

  • Franciszek Kloc
  • Lilianna Mazur
  • Janusz Świder
  • Dorota Ziemniak
  • Robert Błażej
  • Marek Probola

Rys historyczny

Według źródeł historycznych Kielanówka została założona na początku XV wieku. Około 1439 roku Kielanówka była już samodzielną wsią należącą do rodziny Rzeszowskich. W 1518 roku należała do Jana Pileckiego, a od połowy XVI wieku do Mikołaja Spytka-Ligęzy. Kasztelan ten budował szpitale dla ubogich. W 1631 roku ufundował on taki szpital przy kościele w Zabierzowie. Na przełomie XVII i XVIII wieku Kielanówka była częścią dóbr Lubomirskich. W 1752 roku Jerzy Ignacy Lubomirski również fundował domy dla ubogich, w tym jeden dla Zabierzowa.

Opierając się na zapiskach Kroniki Parafialnej z Zabierzowa - Kielanówka to "przygodni osadnicy pobliskiego Rzeszowa". Nazwa wioski wywodzi się podobno od "kiela" domów (tak pisze kronikarz ks. Marceli Sochański). Była to mała osada nad potoczkiem. Starsi mieszkańcy wspominają, że mieszkał tu założyciel osady Kilian. Do jego nazwiska dodano "nówka" (czyli nowa część). Stąd stara nazwa wspomniana też w kronice - Kilianówka, a potem Kielanówka. Do roku 1912 jako wieś, była złączona z Racławówką, nie miała swojego sołtysa. Znajdował się tu folwark należący do Skrzyńskich z Niechobrza. Dwór ten miał być na dole wsi, od strony południowo-wschodniej. Tutaj też pod koniec XIX wieku powstała pierwsza w Kielanówce 3-klasowa szkoła. Z czasem dwór nabyło trzech nowych właścicieli i szkołę przeniesiono do drewnianego budynku.

About Me

W roku 1930 ks. Marceli Sochański sprzedał z gruntów Szpitala Ubogich półtora morga na rzecz Funduszu Szkolnego, na którym to obszarze zamierzano wybudować nową szkołę. Wybudowano ją w 1952 roku, ale była ona za mała i część dzieci uczyła się jeszcze w drewnianym Domu Ludowym. Nowa szkoła funkcjonowała jako 7-klasowa do 1977 roku. Dopiero w 1992 roku przywrócono szkole pełną 8-klasową organizację. W 1998 roku nadano szkole imię Armii Krajowej, poświęcono odsłoniętą tablicę pamiątkową i szkoła otrzymała swój sztandar ufundowany przez rodzinę Knobel z Warszawy. Ważnym punktem była również cegielnia zbudowana przez rodzinę Pajów. Została ona zagrabiona jak wiele przedsiębiorstw przez władze komunistyczne i doprowadzona do ruiny. Wielu mieszkańców znajdowało tu kiedyś pracę.

Ośrodek Kultury

W latach 60-tych miejscowe władze doprowadziły drewniany Dom Ludowy do takiej ruiny, że musiał on być rozebrany. W latach 90-tych zaczęto budować nowy Dom  Kultury, w 1997 roku został oddany do użytku, a dokładnie 17 września podczas "Gminnych Dożynek". Od pierwszych dni działa prężnie skupiając dzieci, młodzież i dorosłych. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową, Gminną Biblioteką Publiczną oraz chętnymi mieszkańcami Kielanówki. Od chwili otwarcia w Domu Kultury organizowane są zabawy andrzejkowe, bale sylwestrowe oraz zabawy dla dzieci i młodzieży. Prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich bardzo często organizuje pokazy kulinarne, zabawy taneczne oraz bierze czynny udział w organizowanych przez Ośrodek imprezach okolicznościowych.

Zawiązała się również grupa teatralna, która wystawiła jako pierwsze swoje przedstawienie "Jasełka". Po wielu próbach, ciężka praca aktorów-amatorów została uwieńczona sukcesem. Premiera odbyła się 10 stycznia 1999 roku. Obsada aktorska była trzypokoleniowa (najstarszy aktor miał 63 lata, a najmłodszy 3,5 roku). Zachęceni sukcesem, dwa miesiące później, ta sama grupa aktorska wystawiła kolejne wspaniałe przedstawienie "Misterium Męki Pańskiej".

Ośrodek Kultury współpracując ze Szkołą Podstawową od 10 lat organizuje Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Igraszki". Dom Kultury gości często różnych wykładowców w ramach szkoleń KGW, organizuje wspólne pokazy i prezentacje. Niezwykłą uroczystością jaką wszyscy szczególnie wspominają były 100-letnie urodziny mieszkanki wsi, która z przejęciem zgasiła sto świeczek na wspaniałym torcie jubileuszowym. Organizowane są również festyny, majówki, spotkania pokoleń, obchody różnych świąt państwowych i okazjonalnych. Od 2005 rku Ośrodek Kultury jest organizatorem "Święta ziemniaka, kapusty i nalewek domowej roboty". W tym samym roku została założona Kapela Podwórkowa "Kabaty". Ponadto Dom Kultury otwarty jest na każdą propozycję współpracy.

About Me

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Kielanówce zostało utworzone w 1964 roku przez panią Stanisławę Mazur, która skupiła wokół siebie mieszkanki wsi. Aktywność tych pań była ogromna, organizowały one kursy gotowania, pieczenia, haftu, szycia, pokazy żywieniowe, wieczornice z ogniskiem i śpiewem ludowych piosenek. Odbywało się to na scenie w Sali ówczesnego Domu Ludowego. Przewodniczące się zmieniały, a członkiń przybywało. Proponowane formy pracy, tj. kursy rolnicze, żywieniowe, pokazy haftu, czy robienia sweterków na drutach zachęcały coraz to nowe kobiety do wstępowania w szeregi KGW. Z czasem kobiety zaczęły organizować dożynki wiejskie, dni seniora, festyny, a zarobione pieniądze przeznaczały na rozwój koła.

Obecną przewodniczącą Koła jest pani Maria Fąfara, która organizuje dla kobiet różne kursy, szkolenia, pokazy kulinarne, sztuki układania suchych kwiatów. Organizowane są również spotkania opłatkowe w czasie świąt oraz dożynki wiejskie. Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje ze Szkołą Podstawową, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Członkinie są bardzo zaangażowane w przygotowywanie Dni Kielanówki, "Święta ziemniaka", Dnia Babci i Dziadzia. KGW jest współorganizatorem wspaniałych zabaw sylwestrowych.

kielanowka_logo.png
© 2024, kielanówka.pl

Informacje kontaktowe

Tel. 692 19 91 91

e-mail: poczta@kielanowka.pl

Search