czwartek, 17 wrzesień 2020 13:30

Zawiadomienie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Z A W I A D O M I E N I E w dniu 23.09.2020r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Kielanówce odbędzie się   Z E B R A N I E   W I E J S K I E   Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM: 1. Otwarcie zebrania.2. Informacja w ramach projektu Smart City – potencjalne zagrożenie środowiska.3. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. sprzedaży działki Nr 447/3 położonej w Kielanówce.5. Wolne wnioski i zapytania.6. Zamknięcie zebrania.   Sołtys Sołectwa KielanówkaMaciej Sobotowski   Zgodnie ze Statutem Sołectwa Kielanówka w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 23 września 2020 r. o godz. 17:15.  
Więcej w tej kategorii: « Zawiadomienie ZAWIADOMIENIE »

Skomentuj

kielanowka_logo.png
© 2023, kielanówka.pl

Informacje kontaktowe

Tel. 692 19 91 91

e-mail: poczta@kielanowka.pl

Search