sobota, 19 grudzień 2020 23:20

Gmina Boguchwała odpowiada na plany przyłączenia Racławówki Doły do Rzeszowa

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Włączenie Racławówki i Kielanówki do Miasta Boguchwała to odpowiedź na atak ze strony stolicy Podkarpacia. Miasto Rzeszów planuje kolejny atak wymierzony w suwerenność Gminy Boguchwała. Tym razem na celowniku znalazła się część sołectwa Racławówka. Władze podrzeszowskiej Gminy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec takich zamiarów. Odpowiedzią na atak wymierzony w interesy jej mieszkańców jest plan włączenia w granice Miasta Boguchwała Racławówki i Kielanówki. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Boguchwale zostanie przedyskutowana uchwała dotycząca przyszłej zmiany terytorialnej.
Plany przyłączenia przez Miasto Rzeszów części sołectwa Racławówka to krok w kierunku całkowitego zagarnięcia Racławówki i Kielanówki w najbliższych latach. To sołectwa, które są istotne pod względem finansowym oraz inwestycyjnym w kontekście całej Gminy. W roku 2018 w ramach konsultacji społecznych ponad 90% mieszkańców Racławówki było przeciwnych przyłączeniu tej części Gminy Boguchwała do Rzeszowa. Tego typu działaniom Rzeszowa sprzeciwia się również Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, która w ostatniej decyzji z kwietnia 2020 r. wyraziła swój wyraźny sprzeciw wobec prób osłabiania ościennych dla Rzeszowa gmin poprzez odbieranie im pojedynczych sołectw. Stanowisko Wiesława Kąkola, Burmistrza Boguchwały Jesteśmy świadkami kolejnej próby kradzieży części terenów należących do Gminy Boguchwała. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek działania mające na celu osłabienie naszej społeczności. Jedyną szansę na ochronę naszych interesów i stabilnej sytuacji finansowej widzimy w projekcie przyłączenia Racławówki i Kielanówki do miasta Boguchwała. W ten sposób zabezpieczymy się przed utratą potencjału inwestycyjnego oraz zagwarantujemy dalszy, zrównoważony rozwój całej Gminy. Taki pomysł został już wstępnie przedyskutowany z radnymi Rady Miejskiej i z radami sołeckimi Racławówki oraz Kielanówki. W wyniku tego działania sołectwa te, staną się osiedlami miasta Boguchwała. Status miasta pozwoli mieszkańcom korzystać z dodatkowych przywilejów. Przede wszystkim, wiąże się z tym możliwość odrolnienia gruntów, dzięki czemu znaczenie wzrośnie ich użyteczność i wartość. Włączenie tych terenów w granice Miasta Boguchwała pozwoli także w sposób trwały uchronić całą Gminę przed ekspansją Rzeszowa. Mieszkańcy osiedli Racławówka i Kielanówka będą mogli spokojnie i bezpiecznie żyć, ponieważ Gmina Boguchwała zapewni im wykonanie miejscowych planów zagospodarowania, zabezpieczających tym samym przed chaosem urbanistycznym i dziką deweloperką. Fundusze sołeckie zostaną zamienione na fundusze osiedlowe. Osiedla będą nadal miały swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Pojawią się też dodatkowe inwestycje, w tym nowe połączenia drogowe wewnątrz miasta oraz rozwój infrastruktury szkolno-sportowej i rekreacyjnej. W przypadku, gdyby doszło do włączenia Racławówki czy też Kielanówki do Rzeszowa, Mieszkańcy tych miejscowości stracą gwarancję tego, że w najbliższych latach na ich terenach nie pojawi się wysoka zabudowa mieszkalno-handlowa kolidująca z obecną zabudową – Przyłączenie terenów Boguchwały do Rzeszowa nie tylko przeniesie całą administrację dla ich mieszkańców do Stolicy Podkarpacia utrudniając załatwienie nawet podstawowych spraw, ale też pozbawi przedstawicielstwa tych terenów w przyszłej Radzie Miasta. – zwraca uwagę Krzysztof Lassota, Sekretarz Gminy Boguchwała. – Po włączeniu sołectw w bezpośrednie granice Boguchwały, Gmina tak jak dotychczas będzie miała pełną kontrolę nad potencjalnymi inwestycjami. Daje to gwarancję, że ład przestrzenny zostanie zachowany – dodaje. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych Boguchwały ma nastąpić na najbliższej sesji rady miejskiej. W ramach dalszych prac odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami. W przypadku Racławówki włączenie sołectwa w bezpośrednie granice Boguchwały miałoby także swój historyczny charakter – miejscowość w latach 1934-1954 oraz 1973-1976 była siedzibą Gminy Boguchwała. https://www.boguchwala.pl/print/364/4592/9972

Skomentuj

kielanowka_logo.png
© 2021, kielanówka.pl

Informacje kontaktowe

Tel. 692 19 91 91

e-mail: poczta@kielanowka.pl

Search